BIZ: voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein

Ja, hoe realiseer je dat? Vijf jaar geleden hebben een aantal partijen ‘parkmanagement’ opgestart voor het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering in Spijkenisse. Waarom? Omdat de rol van de overheid en ondernemer verandert. Vroeger regelde de overheid ‘alles’, nu krijgt de overheid een steeds meer faciliterende rol. Daardoor gaan er meer publiek/private samenwerkingen ontstaan. Parkmanagement was daar een voorloper van. Na vijf jaar is dit initiatief nu opgegaan in een formele BIZ. Dat staat voor: Bedrijven Investerings Zone. Overheid en ondernemers werken nu nog beter samen om het terrein schoon, heel en veilig te houden. En dat is hard nodig.

In een BIZ werken overheid en ondernemers samen om een bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden

Alleen al op Halfweg-Molenwatering zijn er ongeveer 230 bedrijven gevestigd. Samen bieden zij werk aan ruim 5.000 medewerkers. Als je zo’n bedrijventerrein niet goed beheert, dan verpauperd het en dat willen we niet. We willen dat bestaande bedrijven blijven en nieuwe bedrijven zich vestigen in dat wat te huur of te koop staat. Bepaalde zaken kun je immers beter collectief regelen, dan ieder bedrijf voor zich. Een meerderheid van de ondernemingen op Halfweg-Molenwatering heeft daarom gekozen voor een BIZ. Net zoals winkeliers in het centrum van Spijkenisse overigens.

Een BIZ is niet vrijblijvend, want het betekent dat de gemeente, in dit geval Nissewaard, jaarlijks een bedrag int bij alle bedrijven op het terrein. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente vervolgens uit aan de stichting die de BIZ-gelden beheert. Zij kunnen dit geld gebruiken om gezamenlijk beveiliging in te kopen of om te zorgen voor een betere kwaliteit van het bedrijventerrein. Is dit nodig? Jazeker. Want deelname aan ‘parkmanagement’ was vrijblijvend en dat zorgde ervoor dat niet alle bedrijven evenredig meebetaalden. In de BIZ worden de lasten nu evenredig verdeeld over àlle ondernemers op het bedrijventerrein. Ook worden er tussen de gemeente en de ondernemers duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarin investeert. En dat helpt. Want als een bedrijventerrein schoon, heel en veilig blijft, bevordert dat het vestigingsklimaat en komt dat de lokale economie ten goede.