De toekomst van de basisschool

De afgelopen tien jaar is het aanbod van leerlingen voor een basisschool in de grote plaatsen met 10% gedaald en in de dorpen met zo’n 25%. De daling van het aantal leerlingen zet zich in de komende jaren niet meer zó sterk voort, maar van groei zal zeker geen sprake zijn. Ja, hoe erg is dat nu?

Voor steden als Spijkenisse of Hellevoetsluis niet schrikbarend, maar in de omliggende dorpen wordt dat anders ervaren. Vaak zijn er in de dorpen al van allerlei winkels en andere voorzieningen vertrokken en als dan nu ook nog het voortbestaan van de basisschool ter discussie komt te staan, dan treft dat wel de leefbaarheid van zo’n gemeenschap.

Reden voor Wethouder Kees Dijkman om hiervoor met betrokkenen van gedachten te wisselen. Vorige week kwamen daartoe ongeveer 80 personen bij elkaar in Droogdok Jan Blanken Hellevoetsluis. Van schoolbestuurders tot ouders van leerlingen. En van dorpsinwoners tot verschillende wethouders. Een gemêleerd gezelschap dus. Men wilde de stand van zaken doorpraten en met elkaar de komende tijd een duidelijke visie uitstippelen. Waar staan we nu? Wat zijn de ontwikkelingen? En hoe kunnen we daar het best op inspelen?

Column 51

Duidelijk is dat de groei van het aantal leerlingen voorbij is. Op Voorne-Putten hebben we nu nog ruim 50 basisscholen verspreid over ruim 75 vestigingen. Die geven onderdak aan ruim 12.000 leerlingen. De helft is openbaar onderwijs, de andere helft christelijk. Het basisonderwijs biedt aan ruim 500 leraren een full time job, maar een derde van die leraren is 55 jaar of ouder. De komende jaren zullen dus veel ervaren leerkrachten uitstromen, terwijl er nu al een tekort aan onderwijzend personeel is. Zetten we de ontwikkeling van ‘De Brede School’ door? Waar vinden we evenwicht in grootte, kwaliteit en afstand? Allemaal relevante vragen die de komende periode verder zullen worden uitgewerkt in wat met een mooi woord heet: de ‘Transitieatlas’. En u begrijpt het al, zo’n traject zal er vast ook voor het voortgezet onderwijs gaan komen. Wordt vervolgd :-).