Duidelijke toekomstvisie of Nexit?

De ene kennis belde me op om te feliciteren met de Brexit, de andere maakte melding van het feit dat hij een uur door de bossen had gefietst om zijn teleurstelling hierover te verwerken. Deze twee uiterste reacties zijn een voorbeeld hoezeer Europa en uw en mijn kennissenkring verdeeld zijn geraakt. Er is sprake van ‘een collectief niet-weten’. Er lijken nu twee uiterste opties mogelijk: terug naar de natiestaat en kiezen voor een goede samenwerking òf doorschakelen naar een Europese regering en de natiestaat opheffen.

Brussel heeft het aan zichzelf te wijten dat er zo’n verdeeldheid in Europa is ontstaan

Aan welke kant u ook staat, één ding is duidelijk: de politiek is tot nu toe enorm tekort geschoten om een duidelijke toekomstvisie voor Europa te formuleren en hiervoor draagvlak te creëren. Om die reden heeft Brussel het aan zichzelf te wijten dat er zo’n verdeeldheid in Europa is ontstaan. Dat het politieke establishment dit niet zag aankomen is helemáál verontrustend. Het tekent hun afstand tot de realiteit.

Column 61

De vruchten van het huidige Europa zijn zuur: onuitroeibare bureaucratie en regelzucht. We hebben nog nooit zoveel regels gehad en nog nooit zulke hoge belastingen. Veel mensen hebben er genoeg van dat de politiek sterk hun leven bepaalt, maar zij niet de politiek. De ongebreidelde groei van Europa heeft niet alleen geleid tot solidariteit, welvaart en vrede, maar nog meer tot onvrede, verspilling en een tiranniek Brussel. De gezamenlijke rekening is veel hoger opgelopen dan iedereen afzonderlijk zou willen. Onder het mom van ‘eerlijk delen’ geven de noordelijke landen teveel weg, zorgen slecht voor haar eigen inwoners, nemen onverantwoorde risico’s door onvoldoende controle op immigratie en handelen nauwelijks in het belang van de eigen bevolking. Veel migranten komen af op deze verzorgingsstaat, terwijl je mensen wilt hebben die hier een waardevolle bijdrage gaan leveren en bereid zijn zich aan te passen. Om al deze redenen was deze correctietik noodzakelijk als ‘wake up call’. Hopelijk worden ze nu echt wakker in Brussel en komt men met een goed Europees toekomstscenario. Zo niet, dan stevenen ook wij af op een Nexit.

Nigel Farage