Europa in het klein

Regionaal denken, lokaal doen! Dat is de titel van het rapport met een tussentijdse evaluatie over de MRDH. Deze afkorting staat voor: Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De vroegere Stadsregio of bekender: onze Regio Rijnmond is hierin opgegaan. Je moet immers ook bestuurlijk blijven inspelen op veranderende omstandigheden. Bijna drie jaar geleden werd deze samenwerking van 23 gemeenten opgericht met als doel ons gebied beter bereikbaar en economisch aantrekkelijker te maken.

Daar waar het belang van naties afneemt, is de toekomst juist aan economisch regio’s. De MRDH – onder voorzitterschap van Burgemeester Aboutaleb – heeft dit goed begrepen en wil van onze regio met bijna 2,5 miljoen inwoners een Europese topregio maken. Daar is een betere samenwerking voor nodig met het bedrijfsleven, kennisinstituten (inclusief onderwijs) en andere overheidsinstituten, zoals Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, het Waterschap, de Provincie, etc. En dat allemaal op een meer informele en faciliterende manier.

De MRDH werkt ook samen met de Economic Board Zuid Holland. Hierin zitten mensen ‘van statuur’, zoals de directie van Siemens, TU Delft en Shell Pernis. Vanuit dit gremium wordt de weg gebaand voor verdere economische groei en werkgelegenheid in onze regio. Ook is de MRDH bijvoorbeeld de opdrachtgever van de RET en wordt er gewerkt met een serieuze begroting van ruim 600 miljoen euro per jaar. Maar… de onderlinge samenwerking is nog wel spannend. Zo bestaat er een behoorlijk verschil tussen regionale en lokale belangen en tussen die van de stad en die van het platteland. Moet er meer geïnvesteerd worden in de steden of juist meer in de leefbaarheid van het platteland? Waar mogen de 300.000 extra woningen gebouwd worden in Zuid Holland? En op welke plaatsen wordt de vestiging van nieuwe bedrijven gepromoot? Kortom: is het samen (be) sturen vanuit de MRDH of is het ‘ieder voor zich’? Samenwerken in een veelvormig gebied zorgt voor de nodige uitdaging. De MRDH bruist van ambitie en werkt graag aan een aantrekkelijke regio om te wonen, werken en te recreëren, maar binnenshuis kent het een dynamiek alsof het Europa in het klein is.