Gebakken wind

Ze lijken tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond te schieten. Windmolens. Helemaal ‘hip, hot and happening’. Velen vinden het een prachtig bewijs dat we duurzaam bezig zijn. Maar is dat ook zo?

Over het nut en noodzaak van duurzame energie valt niet te twisten. Alleen al vanaf mijn generatie is de wereldbevolking gegroeid van 4 naar ruim 7 miljard mensen. De verwachting is dat er in 2050 meer dan 9 miljard wereldburgers zijn. Iedereen begrijpt dat we het gebruik van fossiele energie (kolen, olie en gas) moeten vervangen door duurzame energie, willen we de leefbaarheid op aarde bewaren.

column-78

We moeten meer inzetten op zonne-energie, warmtekrachtkoppelingen en nieuwe innovatieve oplossingen

Maar of dat nu ook betekent dat we Voorne-Putten moeten volbouwen met windmolens is de vraag. Sowieso zijn de meningen over windenergie nog erg verdeeld. De turbines draaien op veel subsidie, zonder duidelijke milieuwinst. Kolencentrales moeten vaak de dip bij weinig wind opvangen. Moet je in windenergie blijven investeren als je niet weet of het ooit kostendekkend wordt? Toch wil de overheid het windmolenpark van ruim 2.200 windmolens fors uitbreiden. Dat zou nog gaan als men uitsluitend voor concentratieplekken zou kiezen, zoals de Noordzee en de Maasvlakte. Maar de weerstand wordt hevig doordat men die windmolens overal verspreid wil plaatsen. Landschappen krijgen hierdoor een heel ander aanzicht en karakter. Hier zit de emotie. De provincie heeft er lak aan en duwt door. Gemeente Rotterdam koos voor het plaatsen aan de rand van hun gemeentegrenzen, zodat de inwoners van Geervliet en Heenvliet nu met de gebakken peren zitten. Terecht dat ONS een brief op poten aan de gemeenteraad van Rotterdam heeft verzonden, maar daarmee zijn ze nog niet verwijderd.

We moeten meer inzetten op zonne-energie, warmtekrachtkoppelingen en nieuwe innovatieve oplossingen, in plaats van het landschap te ontsieren. Toch blijft onze overheid volhouden dat molens een must zijn en het allemaal wel meevalt, ondanks de weerstand van de meerderheid van de bevolking. Op Voorne-Putten zijn nieuwe onderzoekslocaties benoemd, zoals de Zuidlandse polder. Wie verzint zoiets in samenhang met vogelparadijs de Beningerslikken in Zuidland? Bezint eer ge begint.

geervliet