Investeren in Vernieuwing

We gaan de goede kant op met Nissewaard. Door een effectieve lobby heeft het College mooie tussentijdse resultaten geboekt. Mede hierdoor zijn de A4 Zuid, De Bernisse en een Fieldlab formeel op de investeringsagenda van de MRDH opgenomen.

MRDH

Intensieve samenwerking vormt de basis voor succes in deze regio. Daarom maakt Nissewaard deel uit van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag), de regio waarin 2,5 miljoen mensen wonen, verspreid over 23 gemeenten, samen goed voor 22% van de Nederlandse economie. Maar… regeren is vooruitzien. Men wil inzetten op het verder aantrekkelijk maken van onze regio, een betere en slimmere bereikbaarheid, toonaangevende duurzaamheid en vernieuwing van de economie. Vorige week kreeg premier Rutte dit plan “Investeren in Vernieuwing” overhandigd, een samenhangend geheel van zo’n 150 concrete projecten. Als deze projecten doorgang vinden, dan krijgt Nissewaard haar felbegeerde ontsluiting op de nieuwe A4 Zuid, waardoor we pas ècht goed ontsloten en bereikbaar worden. Er is nog een lange weg te gaan, maar in elk geval staat de A4 Zuid nu formeel op deze regionale investeringskaart. En dat vind ik een goed tussentijds resultaat.

De A4 Zuid, De Bernisse en een Fieldlab staan op de investeringsagenda van de MRDH

Ook staan we voor allerlei vraagstukken waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid nog beter dienen samen te werken. Vandaar dat de wethouders Christel Mourik en Jan Willem Mijnans met Stichting Studio Veiligheid een werkovereenkomst ondertekenden voor het neerzetten van het Fieldlab “Smart, Safe & Resilient Mainports”. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven samen met kennisinstellingen aan nieuwe oplossingen werken.

Column 63

Het derde item dat Nissewaard op de investeringsagenda heeft gekregen is De Bernisse. Nu nog is De Bernisse eigendom van het recreatieschap. Hopelijk vanaf 2018 wordt De Bernisse eigendom van de gemeente. Dan kunnen op een veel betere wijze problemen zoals La Campagne worden aangepakt, een markthal voor regionale streekproducten worden vormgegeven en worden doorgepakt met een doorvaart van het Brielse Meer naar het Spui en het Haringvliet voor de recreatietoervaart. Ondertussen wordt eerst gekeken of een Fluisterboot op de Bernisse haalbaar is. Ik zie in gedachten al een mooie overdekte boot –uitgerust met zonnepanelen- door de Bernisse varen. Prima zo!

Website van MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag