Nissewaard proeftuin voor energie neutrale wegen?

Er is onderzoek gedaan naar de top tien van de meest ergerlijke woorden van nu. Het woord duurzaam staat met stip bovenaan. Waarom? Omdat het vaak te pas en te onpas gebruikt wordt. Enerzijds is het een hol begrip geworden, anderzijds is het de enige manier van ondernemen voor de toekomst.

Wat is de betekenis nou eigenlijk van duurzaamheid? Windenergie? Elektrische auto’s? Recycling van afval? Volgens Wikipedia komt het er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in balans zijn, zodat we de aarde niet uitputten. Deze opdracht kregen we overigens al mee sinds Genesis en noemen we: Rentmeesterschap. Dus: duurzaamheid is niet meer en niet minder dan een goed beheer van alles wat ons is toevertrouwd.

Eén kilometer busbaan kan zonne-energie opleveren voor 50 tot 70 huishoudens per jaar

Ook Gemeente Nissewaard is van dit grondbeginsel overtuigd en heeft om die reden samen met Gerard de Haan (ex directie SGS Spijkenisse) en Boyd Bartels (beheer bedrijventerrein Halfweg Molenwatering) een paar jaar geleden de Duurzaamheidskring Nissewaard opgericht. Een paar keer per jaar komen vertegenwoordigers uit diverse gremia bij elkaar om initiatieven op dit vlak te bespreken en van elkaar te leren. Vorige week waren we te gast bij ondernemer Paul Veth, eigenaar van het mooie bedrijf IDBL in Spijkenisse, langs de Groene Kruisweg. Met 1400 (!) zonnepanelen op zijn daken en 28 (!) oplaadpunten voor elektrische auto’s is Paul één van de inspirators op het terrein van duurzaam ondernemen. Overigens hij niet alleen. Ook Hendry Klooster van BespaarCase is een voorloper op dit terrein en weet als geen ander voor bedrijven energie te besparen. Wethouder Henk de Graad pleit voor schone bussen voor het openbaar vervoer en Jan Ploeger van de Provincie Zuid Holland ziet kansen om onze gemeente tot een proeftuin voor energie neutrale wegen te maken. Weet u dat als je wegen combineert met zonnepanelen, dat zonne-energie uit één kilometer busbaan energie oplevert voor 50 tot 70 huishoudens per jaar? Laten we het opwekken van zonne-energie op busbanen en fietspaden in Gemeente Nissewaard maar in gang zetten!