Rotterdam en De Verkeersonderneming zetten samen schouders onder bereikbare en duurzame stad en haven

Van medio 2017 tot medio 2019 gaat de Maastunnel van Noord naar Zuid dicht vanwege de renovatie van de Maastunnel. Dit heeft impact op de bereikbaarheid van de stad en ring, want er rijden dagelijks 60.000 auto’s door de Maastunnel. Daarom gaan Gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming samenwerken aan goede alternatieven voor de auto tijdens de spits. Bijvoorbeeld: meer vervoer over water, fietsdiensten of openbaar vervoer. Doel is om de stad en haven zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens de renovatie.

Hein Pierhagen, manager bereikbaarheid Maastunnel gemeente Rotterdam: “De renovatie van de Maastunnel is een kans voor bewoners en ondernemers om zich bewuster te worden van alternatieven, zoals fiets, openbaar vervoer of vervoer over water. Dit verbetert de bereikbaarheid van de stad en haven, maar levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid en duurzaamheid”.

Rotterdam en De Verkeersonderneming werken al lang samen op het gebied van bereikbaarheid. Gemeente Rotterdam is één van de moederorganisaties (samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente en Havenbedrijf Rotterdam) van De Verkeersonderneming. Nu wordt die samenwerking uitgebreid met een project specifiek gericht op het bereikbaar houden van de stad en ring tijdens de renovatie van de Maastunnel.