Voor een slimmer en beter bereik van Voorne-Putten Haven

Als we praten over de toekomst van Voorne-Putten Haven dan blijft bereikbaarheid een belangrijk speerpunt. Of we het nu hebben over wonen, werken, leren of verkeren, alle hoofdthema’s ‘staan of vallen’ met een goede ontsluiting en bereikbaarheid. Voor onze regio zijn de oeververbindingen van levensbelang.

Op korte termijn worden resultaten geboekt met het spitsmijdenproject, de Marktplaats voor Mobiliteit van de Verkeersonderneming en het stimuleren van flexwerken. Ook het stimuleren van meer gebruik te maken van fietsen en het vervoer over water zijn zaken die bijdragen aan een slimmer en beter bereik van onze regio.

Op middellange termijn gaat de Blankenburgverbinding voor verbetering zorgen (2022). Ook wordt er gedacht aan drips met een brugvoorspeller op de N57 en bergers die standby staan bij de Botlektunnel, gezien het aantal ongevallen die daar plaats vinden. Apps met een voorspelbaar karakter wanneer een brug opengaat zijn in ontwikkeling, inclusief reisadvies, carpoolen of voor het gebruik van deelauto’s. Zelf heb ik nooit begrepen waarom de N57 niet direct 2 x 2 baans is uitgevoerd. Mede gezien de ontwikkelingen met Kickersbloem zou dat zeer wenselijk zijn.

Voor de lange termijn oplossing wordt volop ingezet op een lobby voor de A4Zuid of een andere extra oeververbinding. Als dat doorgaat dan krijgt Spijkenisse (en Voorne-Putten) een veel betere ontsluiting. Misschien zou op de lange termijn ook de metro moeten worden doorgetrokken. Denk dan aan een hippe lightrail. Niet iedereen is daar een voorstander van maar het is wel een hulpmiddel om jongeren op het eiland te houden en dus de vergrijzing tegen de gaan. Er zijn dus nog volop kansen voor onze mooie regio!