Toekomstvisie Voorne-Putten?

Bij het passeren in de Vesting in Hellevoetsluis kwam ik een wethouder tegen. “Is de fusie al rond?”, vroeg ik. We moesten er hartelijk om lachen, in de wetenschap dat de onderlinge standpunten op dit eiland nog nooit zo uiteenlopend zijn geweest.

hellevoetsluis

Op dossiers als de Blankenburgtunnel, de A4 Zuid en een gezamenlijke woonvisie zijn gelukkig vorderingen gemaakt, maar echt een gezamenlijke toekomstvisie voor ons eiland Voorne-Putten is er niet. In ieder geval niet met draagvlak van de meerderheid van de bevolking.

Tijd voor een gezamenlijke toekomstvisie op Voorne-Putten?

De één is voorstander van groene energie, voor de ander zijn windmolens een nachtmerrie. De één wil een paar honderd elektrische bootjes op de Bernisse zien, de ander wil de Bernisse houden zoals het nu is. Externen zijn er druk mee. De ene visienota na de andere verschijnt. Allemaal geschreven door ‘deskundigen’ van buiten de regio. De inhoud daarvan klopt en toch werkt het niet.

column-77

Wat willen jullie nu met dit eiland?

We hechten veel te veel belang aan concepten en ideeën, maar het gaat om ervaringen en resultaten. Het strandt op de praktische uitwerking. Voor veel inwoners is het ook een ‘ver van m’n bed show’. Snappen ze dan niet dat er niets gaat gebeuren zonder daadwerkelijk draagvlak van de bevolking? Begrijpen ze dan niet dat er bewegingen ‘van onderop’ moeten ontstaan en dat de tijd van opgelegde visies voorbij is? Het gaat op Voorne Putten pas veranderen als grote groepen van de bevolking zelf tot een gezamenlijke toekomstvisie komen. En anders niet.

Op Goeree Overflakkee begrijpen ze dat. Daar kwamen een aantal mensen bij elkaar die dat eiland na aan het hart hebben liggen. Ze gingen tientallen inwoners interviewen en vroegen “Wat wil jullie nu met dit eiland?” Vervolgens organiseerden ze bijeenkomsten in de plaatselijke verenigingsgebouwen waar honderden inwoners op af kwamen. Pas ná die bijeenkomsten gingen ze een rapport maken. En met dat toekomstrapport gingen ze naar de politiek en werd er met succes samengewerkt. Niemand kon er meer omheen. Zo bouw je een ‘gedragen gebiedsvisie’. Tijd voor een gezamenlijke toekomstvisie op Voorne-Putten?

Website OP Voorne Putten