Vijfpuntenplan Voorne Putten

Tijdens de nieuwjaarsborrel van de Ondernemers Federatie Spijkenisse presenteerde ik mijn visie voor Voorne-Putten. Dat deed ik aan de hand van een ‘Big Five’ voor Voorne-Putten, te weten geschiedenis, bereikbaarheid, economie, wonen en recreëren en promotie.

1. Geschiedenis

Willen we Voorne-Putten beter vermarkten, dan horen daar de prachtige verhalen over Voorne-Putten bij. Voorne-Putten is ontstaan uit ruim 20 eilandjes die door middel van bedijken de twee huidige eilanden vormen. Brielle dankt haar historie aan de 80-jarige oorlog. Begin 17e eeuw vormde de vesting van Hellevoetsluis een oorlogs- en handelshaven. Rond 1800 legde Jan Blanken een zeesluis en een droogdok aan. Piet Hein bracht destijds in Hellevoetsluis de zilvervloot aan wal. En daar danken we nu nog het Tromphuys, het Kruijthuis en het Ruyterhuis aan.

In die tijd werd ook het kanaal door Voorne gegraven. Wat mij betreft wordt het kanaal weer opgesteld voor de pleziervaart van Hellevoetsluis naar Brielle. Nu biedt Hellevoetsluis onderdak aan De Buffel. Wie van u is er wel eens op dit schip geweest? We hebben hier op Voorne-Putten schitterende geschiedenisverhalen.

De heren van Voorne hebben het fundament gelegd van deze regio, met mannen zoals Angelus Merula. Langs de Bernisse ontstonden prachtige vissersdorpen zoals Zwartewaal en Zuidland. Vanuit het Schippershuis werden via kleine bootjes de boerderijen in de polder bevoorraad. Opa Vingerling heeft het allemaal nog meegemaakt. Toeristen en recreanten willen graag deze verhalen horen.

2. Bereikbaarheid

Alles valt of staat met een goede bereikbaarheid. Op korte termijn wordt getracht die te realiseren met het spitsmijdenproject, de Marktplaats voor Mobiliteit van De Verkeersonderneming en het stimuleren van flexwerken. Ook het stimuleren van meer gebruik te maken van fietsen en het vervoer over water zijn zaken die op de korte termijn geregeld kunnen worden.

Voor de middellange termijn wordt er gedacht aan drips met een brugvoorspeller op de N57 en bergers die standby staan bij de Botlektunnel, gezien de vele ongevallen die daar plaats vinden. Ook komt er een app genaamd De Rotterdamse Routeplanner en zelfs een app Voorne Putten om te carpoolen en het gebruik van deelauto’s te promoten. Voor een slimmere en betere ontsluiting van dit eiland moet er rekening worden gehouden met de ontwikkelingen op Kickersbloem.

Op de lange termijn zou misschien de metro wel doorgetrokken moeten worden. Niet iedereen is daar een voorstander van maar het is wel een hulpmiddel om jongeren op het eiland te houden en vergrijzing tegen de gaan. Ook de aanleg van de A4 Zuid kan zorgen voor een goede bereikbaarheid net als het verdubbelen van zowel de N57 als de Groene Kruisweg.

3. Economie

Voorne-Putten heeft niet alleen de beste oliebollenbakker van Nederland maar heel veel leuke, boeiende en succesvolle ondernemers. Toch pendelt maar liefst 60% van de beroepsbevolking van Voorne-Putten naar het werk dat veelal in het havengebied ligt. Als Kickersbloem 3 in gebruik genomen wordt, komen er 200 bedrijven bij, met ruim 2500 arbeidsplaatsen. De toekomst vraagt om flexibiliteit. We zullen hier op Voorne-Putten moeten acquireren op talent en nieuwe bedrijven, want het is nog niet goed genoeg. Wat heeft Maastricht bijvoorbeeld wat Voorne-Putten niet heeft?

Zo leuk is het hier op Voorne-Putten nu ook weer niet. Voorne-Putten heeft teveel verschillende agenda’s en botsende visies en ego’s. Wie heeft ooit bedacht om de Struytse Hoeck over het Kanaal van Voorne te bouwen? Er moet een lange termijnvisie komen op winkelcentra, samen met de beheerders van het vastgoed. Nu is het soms vlees noch vis, zoals in verschillende kleine overdekte winkelcentra. Toch zie ik ook kansen. Een daarvan is het gebied rond restaurant Aquarius. Misschien in potentie het mooiste plekje van Hellevoetsluis. ‘Creëer een visie.’

Het Kanaal door Voorne moet weer open. Hou alvast maar rekening met een hefbrug. Ontwikkel de strook tussen de Vesting en de Haringvlietsluizen. Kijken we naar de hotels op Voorne-Putten dan zijn het vooral zakenhotels. Geen recreant wil op een industrieterrein in een hotel zitten. Veel hotels zijn daarbij gedateerd. Je hebt nieuwe trekkers nodig. Goed dus dat ook Innovatiekracht, Historyland en Adventuredome zich gevestigd hebben in de regio.

4. Wonen en Recreëren

Het gaat allemaal om smaak, kwaliteit en service. Ook bij het punt van wonen en recreëren. We hebben een duidelijke woonvisie voor Voorne-Putten nodig om jonge mensen te behouden. Een combinatie van wonen, werken en recreëren. Ik ben enthousiast over de plannen van Matthijs Zeelenberg, die het Brouwerseilandplan heeft gemaakt. Creëer iets dergelijks met de Bernisse en het Haringvliet. Deze regio heeft goud in handen. Laat Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen openstellen voor het publiek. Laat de Gemeente Nissewaard de Bernisse van het Recreatieschap overnemen, want dan hebben we zelf de regie in handen. Leer van de hippe horeca in Rotterdam. La Campagne is helaas failliet maar op die locatie is iets heel moois te maken, zoals bijvoorbeeld in lijn met het Boathouse in Kralingen.

En Voorne-Putten heeft strand! Het is tijd voor een effectieve gebiedspromotie. Zet ‘Vesting ‘ groot op borden langs de N57 en de Groene Kruisweg. TOP Voorne-Putten speelt een cruciale rol in de promotie. Het gaat om de aantrekkingskracht van deze regio. We moeten durf en lef tonen.

5. Promotie

Goeree-Overflakkee int ruim drie miljoen euro aan toeristenbelasting. Voorne-Putten bijna twee miljoen. Slechts € 350.000,00, -waarvan een gedeelte effectief- wordt besteed aan marketing. Er moet dus een toekomstvisie komen hoe de overheid samen met de ondernemers Voorne-Putten effectiever kan promoten. Laat het topseizoen voor Voorne-Putten maar beginnen!