Wat gaat de rente doen?

Niemand weet precies wat de rente gaat doen, maar aan de hand van een aantal contouren valt wel enige richting te bepalen.

U weet dat we in Nederland scheiding van staat en kerk hebben. En terecht. Op diezelfde manier hadden we tot 2008 scheiding van staat en bankwezen. Ook terecht. Bankiers in Londen en Amerika hadden verzamelingen hypotheken verkocht zonder onderpand en dat leidde tot het begin van de crisis. De politiek zei toen dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. Daar hadden ze gelijk in. Met staatssteun bleven de banken overeind. Wat vergeten werd is dat de problemen nooit in Nederland zijn ontstaan, en al helemaal niet bij het MKB. Doordat die banken met belastinggeld overeind werden gehouden werd vanaf 2008 de politiek de baas over de banken. Wie betaalt bepaalt.

Sinds 2008 is er geen scheiding meer tussen staat en bankwezen

Waar je weinig of niemand over hoort is dat diezelfde staat de grootste leningnemer is. Vroeger kwam de rente tot stand door vraag en aanbod. Maar nu de politiek de dienst uitmaakt bij de banken, is het renteniveau meer dan ooit een politiek instrument geworden. Landen hebben miljarden staatsschuld en zijn er zeer bij gebaat om zo min mogelijk rente te betalen. Bij het bepalen van de rente geloof ik dus niet meer in het systeem van ‘vraag en aanbod’. Om die reden zie ik de komende paar jaar de rente niet met procenten stijgen. Hooguit met tienden van procenten. De EU landen hebben namelijk bij elkaar zo’n 12.000 miljard euro aan schuld. Oftewel 12 biljoen euro! Wij als Nederland alleen al hebben meer dan 450 miljard aan staatsschuld. Tegen hoe lager percentage de staat kan lenen, hoe gunstiger voor de overheid.

Sinds 2008 wordt het renteniveau minder door ‘vraag en aanbod’ bepaalt en meer door de politiek

Naar mijn mening klopt het systeem niet dat de overheid als grootste leningnemer tevens de grootste invloed heeft op het bepalen van de hoogte van de rente. Sinds we vanaf 2008 geen scheiding meer hebben tussen staat en bankwezen is de kans op een substantiële renteverhoging dus erg klein, zolang de euro nog in stand blijft…

column-83